ਬੰਦ ਕਰੋ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵੇਰਵਾ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਖਤਮ ਤਾਰੀਖ ਫਾਇਲ
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ 13/05/2022 13/05/2022 ਦੇਖੋ (618 KB)