ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ

ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵੇਰਵਾ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਖਤਮ ਤਾਰੀਖ ਫਾਇਲ
ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ 13/11/2022 17/11/2022 ਦੇਖੋ (5 MB)