ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ

ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ
ਸਿਰਲੇਖ ਵੇਰਵਾ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਖਤਮ ਤਾਰੀਖ ਫਾਇਲ
ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ

ਸਖੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆ: ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ, ਫਾਜਿਲਕਾ

ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ, ਫਾਜਿਲਕਾ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ

 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

28/02/2020 30/04/2020 ਦੇਖੋ (2 MB)