ਬੰਦ ਕਰੋ

ਮਨਰੇਗਾ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਸੂਚੀ

ਮਨਰੇਗਾ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਸੂਚੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵੇਰਵਾ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਖਤਮ ਤਾਰੀਖ ਫਾਇਲ
ਮਨਰੇਗਾ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਸੂਚੀ

ਵਰਕਸ ਮੈਨੇਜਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਲੇਖਾਕਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਕ, ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ, ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ  ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ

24/06/2022 31/07/2022 ਦੇਖੋ (321 KB)