ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ

ਪਹੁੰਚ: http://plrs.org.in/

ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਰੀਕਾਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ

ਦੂਜਾ ਫਲੌਰ, ਬਲਾਕ ਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ।
ਸਥਾਨ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। | ਸ਼ਹਿਰ : ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 152123
ਈ - ਮੇਲ : dsm[dot]fazilka[dot]plrs[at]gmail[dot]com