ਬੰਦ ਕਰੋ

ਨਸਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾਂਹ, ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹਾਂ। ਫਾਜਿਲ਼ਕਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ