ਬੰਦ ਕਰੋ

ਉਪਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਲਾਕ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ  5 ਬਲਾਕ ਅਤੇ 3 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਨ।

ਬਲਾਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਬਲਾਕ ਦਾ ਨਾਮ

ਸਬ ਡਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਸਬ ਡਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ

5 ਅਬੋਹਰ,
ਅਰਣੀਵਾਲਾ,
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ,
ਜਲਾਲਾਬਾਦ,
ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ,
3 ਅਬੋਹਰ,
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ,
ਜਲਾਲਾਬਾਦ,