ਬੰਦ ਕਰੋ

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 2023-24

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2023 ਲਈ DISE ਕੈਪਸੂਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

1 DISE ਕੈਪਸੂਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ Click here to Download
2 DISE ਕੈਪਸੂਲ ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ 1. ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲ ਡੀ.ਈ.ਓ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦਫਤਰ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿਖੇ  ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ

2. ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਕਮਰਾ ਨੰ. 308-A, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰ, ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿਖੇ  ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ