ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ

  1. ਕੁਲੈਕਟਰ
  2. ਤਹਿਸੀਲ
  3. ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ
  4. ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
  5. ਪੁਲਿਸ
  6. ਅਦਾਲਤਾਂ
  7. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
  8. ਜਨਸੰਖਿਆ