ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਲੜੀ ਨੰ ਦਫਤਰ ਏ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ. ਪੀ.ਆਈ.ਓ. ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
1 ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ HQ (ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਲਈ) ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ
2 ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ( ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਲਈ) ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ
3 ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੰਟ ਗਰੇਡ -II ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ
4 ਦਫਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਪਰਡੰਟ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਖਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ), ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ

 

ਲੜੀ ਨੰ ਦਫਤਰ ਸਟੇਟ ਏ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ. ਪੀ.ਆਈ.ਓ. ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
1 ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ / ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਪੱਛਮੀ)
ਵਧੀਕ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਹਾਇਕ / ਉਪ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਪੱਛਮੀ)
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਪੱਛਮੀ)
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
  1. ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਪੱਛਮੀ) (5.25MB pdf)
  2. ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ (59KB pdf)
  3. ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (81.1KB pdf)
  4. ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੇਬਸਾਇਟ