ਬੰਦ ਕਰੋ

ਹੈਲਪਲਾਈਨ

ਲੜੀ ਨੰ: ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਪਰਕ ਨੰ:
1 ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ 01638 260555
2 ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ 01638 262333
3 ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1091
4 ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ 1090
5 ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ 1070
6 ਐਂਬੂਲੈਂਸ 102, 108
7 ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਦਸਤਾ/ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ 101
8 ਬਾਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1098