ਬੰਦ ਕਰੋ

ਖ਼ਬਰਾਂ

ਫਿਲਟਰ:
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਰਜੀ ਲਾਇੰਸਸ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਮਾਂ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

I/94391/2020 ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ…

ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ: 26/10/2020
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੈਨੇਟਾਈਜ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ, ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਦੇ ਦਿਸਾ-ਨਿਰਦੇਸ ਅਨੁਸਾਰ…

ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ: 16/04/2020