ਬੰਦ ਕਰੋ

ਰੋਜਗਾਰ ਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਯੋਜਨ

ਸਥਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।:

  • ਮਿਤੀ: 17/07/2020 - 31/07/2021
ਦੇਖੋ (38 KB)