ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ

ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵੇਰਵਾ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਖਤਮ ਤਾਰੀਖ ਫਾਇਲ
ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ 13/11/2022 17/11/2022 ਦੇਖੋ (5 MB)