ਬੰਦ ਕਰੋ

ਮਨਰੇਗਾ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ: ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ

ਮਨਰੇਗਾ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ: ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵੇਰਵਾ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਖਤਮ ਤਾਰੀਖ ਫਾਇਲ
ਮਨਰੇਗਾ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ: ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ

ਪਿਆਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ,(ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ 20/04/2022 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਏਡੀਸੀ (ਡੀ) ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ

16/04/2022 20/04/2022 ਦੇਖੋ (478 KB)