ਬੰਦ ਕਰੋ

ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ

ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ
ਸਿਰਲੇਖ ਵੇਰਵਾ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਖਤਮ ਤਾਰੀਖ ਫਾਇਲ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ 04/10/2022 30/11/2022 ਦੇਖੋ (8 MB)
ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 17/09/2022 31/10/2022 ਦੇਖੋ (43 KB)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ 17/09/2022 31/10/2022 ਦੇਖੋ (3 MB)
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ 2022 07/09/2022 31/10/2022 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਅਫਰੀਕਨ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖਾਰ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ 01/09/2022 31/10/2022 ਦੇਖੋ (905 KB)
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ

25/05/2022 30/06/2024 ਦੇਖੋ (320 KB)
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ

 

24/06/2022 31/12/2023 ਦੇਖੋ (126 KB)
ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ 23/06/2020 30/06/2023 ਦੇਖੋ (877 KB)
ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਗਰੀ