ਬੰਦ ਕਰੋ

ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ

ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ
ਸਿਰਲੇਖ ਵੇਰਵਾ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਖਤਮ ਤਾਰੀਖ ਫਾਇਲ
ਡਰੇਨਾ ਦੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 07/08/2023 17/08/2023 ਦੇਖੋ (3 MB)
ਡਰੋਨ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ 16/08/2023 17/08/2023 ਦੇਖੋ (3 MB)
ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ 23/06/2020 30/06/2023 ਦੇਖੋ (877 KB)
ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਦਫਤਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ 25/05/2023 06/06/2023 ਦੇਖੋ (728 KB)
ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 26/04/2023 02/05/2023 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ (12/12/2022) 12/12/2022 31/03/2023 ਦੇਖੋ (5 MB)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ/ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 20/03/2023 31/03/2023 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਬਾਬਤ ਚਾਹ-ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੰਟੀਨ 17/03/2023 24/03/2023 ਦੇਖੋ (701 KB)
ਚਾਹ-ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 20/03/2023 24/03/2023 ਦੇਖੋ (719 KB)
ਅੰਗਰਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਅੰਗੜਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਸਬੰਧੀ 17/02/2023 09/03/2023 ਦੇਖੋ (8 MB)