ਬੰਦ ਕਰੋ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਸਿਰਲੇਖ ਵੇਰਵਾ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਖਤਮ ਤਾਰੀਖ ਫਾਇਲ
ਪੰਜਾਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ, ਮਾਰਚ 2020

1) www.pgrkam.com – ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2) www.pbemployment.gov.in – ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ਤੇ “ਪੰਜਾਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ” ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਾ

3) www.psdm.gov.in – ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟ  ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ‘ਤੇ .

04/03/2020 31/03/2023 ਦੇਖੋ (20 KB)