ਬੰਦ ਕਰੋ

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ

ਮਿਤੀ : 02/10/2017 - 04/05/2022 | ਸੈਕਟਰ: ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਐਸ ਵੀ ਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲਾਭਪਾਤਰੀ:

ਆਮ ਜਨਤਾ

ਲਾਭ:

ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ