ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ – ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ

ਪਹੁੰਚ: http://www.pspcl.in/pay-bill/

ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦਫ਼ਤਰ

ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਰੋਡ, ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ,
ਸਥਾਨ : ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਰੋਡ, ਪੀ ਐਸ ਈ ਬੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ, | ਸ਼ਹਿਰ : ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 152123
ਫੋਨ : 1912