ਬੰਦ ਕਰੋ

ਮਾਲ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ

ਪਹੁੰਚ: http://edistrict.punjabgovt.gov.in/EDA/RevenueCourtStatus.aspx

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ

ਸਥਾਨ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ | ਸ਼ਹਿਰ : ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 152123