ਬੰਦ ਕਰੋ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਪਹੁੰਚ: https://igrpunjab.gov.in/

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਦਫ਼ਤਰ

ਸਥਾਨ : ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ . ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ | ਸ਼ਹਿਰ : ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 152123