ਬੰਦ ਕਰੋ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ

ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ:  ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਫਤਰ  ਦੇ ਕੰਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ।

ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਫਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਲੇਸਮੈਂਟ:  ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ

ਗ਼ੈਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ:  ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾ ਵੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ  ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ.  ਸਰਕਾਰ  150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਏ.  ਜਾ ਵੱਧ ਪੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਉੱਪਰ : ਰੁਪਏ 225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ  ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਅਪਾਹਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ  ਲਈ 450 / – ਰੁਪਏ ਦਾ  ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ।ਪਰ ਆਮਦਨ 10000 / – ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡੈਂਸ:

  1. ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
  2. ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੈਂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ।
  3. ਸੰਗਠਿਤ ਮਾਸ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ / ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ।
  4. ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਮੌਕੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ।

   ਪਹੁੰਚ: https://www.ncs.gov.in/Pages/default.aspx

   ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ

   ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ
   ਸਥਾਨ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ | ਸ਼ਹਿਰ : ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 152123