ਬੰਦ ਕਰੋ

ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਯੂ ਡੀ ਆਈ ਡੀ (ਅਨੌਖਾ ਅਪੰਗਤਾ ID) ਕਾਰਡ

ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਯੂਡੀਆਈਡੀ (ਅਨੌਖਾ ਅਪੰਗਤਾ ID) ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

“ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ” ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਅਪੰਗਤਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ – ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ