ਬੰਦ ਕਰੋ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਅਬੋਹਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ?

ਸੁਣੋ ਸ੍ਰੀ ਅਭੀਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼, IAS, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ।
ਚੋਖੋ ਅਬੋਹਰ।