ਬੰਦ ਕਰੋ

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ

ਐਮ ਜੀ ਐਨ ਐਫ-ਆਈ ਆਈ ਐਮ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ. ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਸਡੀਈ) ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨਾਂ (ਐਸਐਸਡੀਐਮਜ਼) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।