ਬੰਦ ਕਰੋ

ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ – 28/03/2024

ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ: 30/03/2024
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ – 27/03/2024

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ: 28/03/2024
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀਆਂ 26 ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀਆਂ 26 ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ…

ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ: 28/03/2024
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ – 26/03/2024

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ: 27/03/2024
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀਂ ਹੁਕਮ

ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀਂ ਹੁਕਮ

ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ: 21/03/2024
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 2024 – ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 2024 – ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ…

ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ: 19/03/2024
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ – 18/03/2024

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ: 19/03/2024
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ – 16/03/2024

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ: 19/03/2024
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਚੋਣਾਂ 2024 ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ

ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ: 18/03/2024
ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੋਧ

ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ: 15/03/2024