ਬੰਦ ਕਰੋ

ਚੋਣਾਂ

 

 

ਸਿਰਲੇਖ ਵੇਰਵਾ ਫਾਇਲ
ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ (ਈ 2 ਈ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ: ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਫਾਇਲ ਦੇਖੋ (322 KB)

ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ / ਘਟਨਾਵਾਂ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਵੇਖੋ: –

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ