ਬੰਦ ਕਰੋ

ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ

ਮਿਤੀ : 05/08/2015 - 07/11/2019 | ਸੈਕਟਰ: ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ
  1. ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.42 ਕਰੋੜ।
  2. ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।
  3. ਕਣਕ ਨੂੰ 2/- ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  4. ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  5. ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
  6. ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਬੋਰੀ(ਬੈਗ) ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
  7. ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
  8. ਕਣਕ ਨੂੰ 30 ਕਿਲੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
  9. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਿਗਰਾਂ ਕਮੇਟੀ – ਸਾਰੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵੰਡ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ।
  10. ਕੋਈ ਉੱਚ ਕੈਪ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।

ਲਾਭਪਾਤਰੀ:

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਣ।

ਲਾਭ:

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 30ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਸਿਰਫ 2ਰੁ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ।