ਬੰਦ ਕਰੋ

ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਪਹੁੰਚ: https://connect.punjab.gov.in/

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ਾਖਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ਾਖਾ ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਸਥਾਨ : ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਹਿਲਾ ਫਲੋਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ | ਸ਼ਹਿਰ : ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 152123
ਫੋਨ : 01638260555 | ਈ - ਮੇਲ : gri[dot]dcfzk[at]punjab[dot]gov[dot]in